CALL CENTER : 021295555

เทคโนโลยีทางการแพทย์

นวัตกรรมใหม่ทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด

คุณ...หรือคนใกล้ชิดของคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการต่อไปนี้หรือไม่ !!!

 • เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย รักษาแล้วก็ไม่หาย
 • หมอบอกว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้องผ่าตัด แต่ไม่อยากผ่า
 • มีภาวะหัวใจล้มเหลว
 • เหนื่อยง่ายเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ

ถ้าใช่คุณควรทำความรู้จักกับการรักษาแบบใหม่ ที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ 

 

EECP ทำงานอย่างไร

          EECP  ทำงานโดยการปั๊มลมจากเครื่องเข้าสู่แถบรัดที่พันอยู่รอบขาของผู้ป่วย  ในขณะที่ผู้ป่วยนอนพักอยู่บนเตียง  แถบรัดแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ  ส่วนน่อง  ส่วนต้นขา  และสะโพก  การปั๊มลมเข้าและออกจากแถบรัดจะเข้ากับจังหวะการทำงานของหัวใจ  โดยอาศัยการทำงานอย่างประสานกันของเครื่องและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

          ขณะทำงานเครื่องจะปั๊มลมเข้าแถบรัด  ในขณะที่หัวใจอยู่ในจังหวะการคลายตัว  โดยเริ่มจากส่วนน่อง ต้นขา และสะโพก  ตามลำดับทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มมากขึ้น และแถบรัดดจะคลายตัวอัตโนมัติก่อนที่หัวใจจะเริ่มบีบตัว  ซึ่งการทำงานของเครื่องตามจังหวะการเต้นของหัวใจดังกล่าว  จะช่วยให้การทำงานของหัวใจเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

 

ใครบ้างที่สามารถรักษาด้วยเครื่อง EECP

 • มีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • มีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่รักษาด้วยยา ขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน / ขดลวด หรือผ่าตัดหัวใจ แล้วยังมีอาการอยู่
 • ไม่สามารถทำการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการรักษาอื่นๆเช่นการผ่าตัดหัวใจ หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวด
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

 

EECP มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยหัวใจอย่างไร

 • กระตุ้นให้หัวใจมีหลอดเลือดใหม่หรือมีการแตกแขนงของหลอดเลือดเล็กๆ เพิ่มขึ้น  เป็นทางเบี่ยงให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจ ตำแหน่งที่มีหลอดเลือดตีบได้ดียิ่งขึ้น
 • การทำงานของหลอดเลือดหัวใจและร่างกายดียิ่งขึ้น  ซึ่งผลดีดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับผลดีที่ได้จากการออกกำลังกาย  ซึ่งส่งผลให้หัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  โดยพบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทำการรักษาด้วยวิธีนี้ จะมีอาการเจ็บหน้าอกลดลงหรือหายไป  และสามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือออกกำลังกายได้มากขึ้น


การรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

          ผู้ป่วยที่ทำการรักษาสามารถทำการรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลโดยทำการรักษาวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วันเป็นเวลารวม 7 สัปดาห์ นับว่าเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านหัวใจที่เป็นทางเลือกใหม่ของการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ