CALL CENTER : 021295555

บริเวณชั้น G สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท,สถาบันกระดูกและข้อ, ศูนย์อายุรกรรม, แผนกฉุกเฉิน

บริเวณชั้น M ศูนย์กุมารเวชกรรม, ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

บริเวณชั้น 2 คลินิกสูติ-นรีเวช, ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน, ห้องอาหาร

บริเวณชั้น 3 หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ, Cath Lab ,ห้องผ่าตัด

บริเวณชั้น 4 เพอร์เฟคฮาร์ทฟิตเนสเซ็นเตอร์, ห้องคลอด, ห้องเด็กอ่อน

บริเวณชั้น 5 สถาบันทันตกรรม, ศูนย์ไตเทียม

บริเวณชั้น 6 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ, ศูนย์จักษุและเลสิค

บริเวณชั้น 8, 9, 10, 11 ห้องพักผู้ป่วยใน

บริเวณชั้น 20 - 22 Service Apartment