CALL CENTER : 021295555

      โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  และโรงพยาบาลยังได้รับ การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตราฐานสากล (JCI : The Joint Commission International)

      โรงพยาบาลปิยะเวท ยังมีความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์ และศักยภาพของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ละสาขา ซึ่งในปัจจุบันนี้เราเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เข้ามาทำการรักษา เพื่อรองรับการรักษาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาเฉพาะโรค จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ไม่มีเทคโนโลยีฯ และแพทย์รองรับในการรักษาอย่างเพียงพอ

      เราให้บริการภายใต้แนวคิด “ศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศ” โดยมุ่งเน้นการรักษา และดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยสถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท-ปิยะเวท รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โดยสถาบันกระดูกและข้อ รักษาและดูแลผู้ป่วยทางสมองและระบบประสาท โดยศูนย์สมองและระบบประสาท ร่วมกับศูนย์วินิจฉัยโรคทางสมอง และระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รักษาและดูแลบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งโดย ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด รักษาดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก โดยสถาบันทันตกรรม ให้การบริการศัลยกรรมความงามโดยสถาบันความงาม นายแพทย์ปรีชา อีกทั้งยังมีบริการทางการแพทย์อื่น ๆ อย่าง ครบวงจรมากมาย ซึ่งนอกจากบริการทางด้านการแพทย์แล้ว ที่โรงพยาบาลปิยะเวทเรายังมีบริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไว้คอยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติ มิตร ลูก หลานผู้ป่วย ที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยจากต่างจังหวัด อีกทั้งเรายังมีภัตตาคาร มุมกาแฟ ร้านดอกไม้ และร้านค้าต่าง ๆ ไว้คอยบริการท่านอีกด้วย

 

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ด้วยคุณภาพระดับสากล

 

พันธกิจ      ​

  1. ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศอย่างเป็นองค์รวม สร้างประสบการณ์การดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
  2. เพิ่มศักยภาพบุคคลากรของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบริการ
  3. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดี

 

ค่านิยม (Values) : HEART 

H : Holistic                         :  บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

E : Excellent                       :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

A : Acceptability                :  เป็นที่ยอมรับในบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ

R : Responsibility               :  มีความรับผิดชอบ

T : Team Work                   :  การทำงานเป็นทีม

 

ข้อแนะนำในการค้นหา เว็บไซต์ โรงพยาบาลปิยะเวท หากสะกด  “ โรงพยาบาลปิยะเวช ”  หรือ  “ โรงพยาบาลปิยเวช ”  ด้วยตัวสะกดเป็น “ช” จะไม่สามารถเจอเว็บไซด์โรงพยาบาลได้ เพราะ โรงพยาบาลปิยะเวท จะสะกดด้วย “ท”